PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THANH TOÁN

A. TÀI KHOẢN CÔNG TY: (Vietcombank)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ THIÊN VIỆT

Số tài khoản: 0611.00.193.86.29

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN: Hà Nội

Nội Dung Chuyển Khoản = “Tên Khách/ Công ty + Tên sản phẩm đặt hàng + Tên NV bán hàng”

B. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

1. Dương Quốc Minh 

Số tài khoản: 162.875.699

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB) – CN: Hà Nội

2. Dương Quốc Minh 

Số tài khoản: 0021.000.464.081

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN: Hà Nội

3. Dương Quốc Minh

Số tài khoản: 1903.484.101.2014

Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) – CN: Hà Nội

4. Dương Quốc Minh

Số tài khoản: 1211.0000.605.424

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN: Hà Nội

5. Dương Quốc Minh

Số tài khoản: 1440.205.398.516

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) – CN: Hà Nội

Nội Dung Chuyển Khoản = “Tên Khách/ Công ty + Tên sản phẩm đặt hàng + Tên NV bán hàng”