PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THANH TOÁN

 TÀI KHOẢN CÔNG TY: (Vietcombank)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ THIÊN VIỆT

Số tài khoản: 0611.00.193.86.29

Mở tại: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN: Hà Nội

Nội Dung Chuyển Khoản = “Tên Khách/ Công ty + Tên sản phẩm đặt hàng + Tên NV bán hàng”